makulatura

Kosze na śmieci umieszczane są w różnych miejscach. Mamy je w mieszkaniach, mijamy na ulicach. Kosze są w punktach sprzedaży, parkach, urzędach. To właśnie dzięki temu możemy wywrócić do nich śmieci, jakie akurat mamy – papierki po gumach, flaszki po napojach, zapakowania po cukierkach. Odpady produkujemy przez cały czas. To naturalnie dzięki wszędzie będącym koszom na śmieci nie zanieczyszczamy otoczenia, środowiska, miast jedynie wyrzucamy odpady w umyślnie do tego celu dopasowane kosze na śmieci i recykling. Kosze takie mamy również w naszych domach. Ich wielkość jest różnorodna – są kosze mniejsze i pokaźniejsze, barwne, wykonane z rozmaitych materiałów. Z reguły kupujemy jednak kosze plastikowe. Takie najłatwiej jest utrzymać w czystości. Wystarczy go prędko przepłukać pod obecną wodą – a jeśli używamy worki na śmieci, do jakich wkładamy nieczystości wtedy takie kosze na śmieci nie brudzą się, nie musimy myć ich zanadto niejednokrotnie – nie ma takiej potrzeby. W kosz taki wkładamy worek, jaki potem napełniany jest odpadami. Po napełnieniu worek zawiązujemy i wyrzucamy.

Comments are closed.

Search